Obsah+Forma

Vytváříme obsah a formu. Zároveň

Při mluvení jsou obsahem slova, která říkáme. Forma, kterou slovům poskytne tón hlasu či výraz obličeje, může zcela změnit význam obsahu slov. Ve vizuální komunikaci je to obdobné. Grafická forma bez obsahu je jen dekorací. Je to jen samotný škleb. Obsah a formu spojujeme.

titulky a claimyinfografikyznačkykoncepce
podkladykreativní briefyprototypy webů

Šablonování se slepým obsahem „Lorem ipsum“ je dokonale ošidné. Návrh může být atraktivní, přesto nefunkční. Vytváří prostor pro obsah, který není možné získat. Když vzniká samotný obsah bez formy, je často nepřehledný nebo nevhodně strukturovaný. Při použití je roztříštěn na části, které nemají logické návaznosti. Řešením je nový způsob designové práce, kdy obsah a jeho vizuální forma vznikají společně. Díky tomu mají příležitost se vzájemně ovlivnit. Komplexní design, který tak vznikne je pro spotřebitele či uživatele více srozumitelný.

V případě webů a aplikací je problém nejpalčivější. Proto řešíme weby komplexně pomocí nástroje UX PIN. Vytváříme živé prototypy a wireframy. Reagují, hýbají se, mají obsah.

Obsah+Forma

situace

Provádíme rešerši, průzkum a analýzu.
Stanovujeme zákaznické užitky, customer
insight. Zajímá nás šiřitel, příjemce vizuálního
prostředku a prostředí. Smyslem první fáze
je hledání možných problémů a příležitostí.

1

cíl

Stanovujeme strategii a positioning.
Provádíme koncepční design. Stanovujeme
žádoucí kreativní mantinely, definici značky aj.
Smyslem druhé fáze je zaměření pozornosti
na hlavní úkoly.

2

obsah + forma

Vznikají první kreativní návrhy. Tato část
probíhá zpravidla bez pomoci počítačů.
Smyslem třetí fáze je hledání portfolia
možných řešení.

3

iterace

Stanovení nejvhodnějšího směru řešení.

Postupné změny návrhu a revize předchozích designových rozhodnutí
vyvolané změnami návrhu jiných částí produktu nebo změnou
vnějších podmínek. Výsledkem je interně i externě konzistentní
návrh, ve kterém již není co přidat, odebrat nebo změnit.

4

realizace

Předtisková příprava, zadání do tisku.
Kódování a programování. Smyslem
páté fáze je naplnění návrhů.

5

Každý návrhový proces má těchto 5 momentů. Pro různé produkty se ale význam a poměr
náročnosti dílčích momentů může významně lišit.

Definice značky,
komunikační koncept
a argumenty.

Titulky a příběhy.
Copywriting
a storyboarding.
Webové prototypy.

Data a infografiky.
Zpracování podkladů
a obalová legislativa.

Připravíme vás na obdiv.

Napište nám, zabere to jen pár vteřin. Ozveme se sami brzy zpět